Ανήλικοι σε υψηλό κίνδυνο, ευθύνη όλων.

Το Σχολείο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών;
 

Πενταρβάνη-Υφαντή Θεοδοσία
Εκπαιδευτικός-φιλόλογος , Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Α

 

Το Σχολείο με τον κοινωνικοποιητικό του ρόλο καλείται να προστατέψει τα παιδιά τόσον από τους σύγχρονους μηχανισμούς βίας και καταπίεσης, όσον και από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους. Ωστόσο η σχολική βία και η παραβατικότητα των ανηλίκων αυξάνεται στις μέρες μας, οι μορφές βίας ποικίλλουν και οι συνέπειες για το παιδί είναι ολέθριες.

     Έρευνες για την Σχολική διαρροή καταδεικνύουν ότι, περισσότεροι ευάλωτοι και παραβατικοί είναι οι ανήλικοι που διέκοψαν ή δε φοίτησαν σε σχολείο. Οι προσπάθειες του σχολείου να ανταποκριθεί στον ρόλο του παρουσιάζουν αδυναμίες εξ’ αιτίας της πλημμελούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της έλλειψης υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και της συνεργασίας γονέων, εκπαιδευτικών, φορέων.

     Για την πρόληψη της βίας, την απορρόφηση κραδασμών και τη συναισθηματική στήριξη των μαθητών, προτείνονται «καλές πρακτικές» και καινοτόμες δράσεις που εφαρμόζει το 7ο  Γυμνάσιο Ζωγράφου.

 

      Για την πρόληψη της Σχολικής βίας και παραβατικότητας και για την προστασία των ανηλίκων προτείνονται τα ακόλουθα:

1.Ελκυστικό Σχολείο:αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών

υλικοτεχνική υποδομή, κτιριακό, χώροι άθλησης, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας.

2.Ελεγχος της ασυδοσίας των ΜΜΕ

3.Μέτρα προστασίας από εξαρτησιογόνες ουσίες

4.Εφαρμογή των νόμων, αυστηρότερες ποινές για όσους θέτουν σε κίνδυνο τον ανήλικο. (παιδόφιλους, κακοποιητές, βιαστές)

5.Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση κρίσεων.

6.Υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα ψυχικής υγείας.

7.Ιδρυση και στελέχωση συμβουλευτικών σταθμών νέων.

8.Διεπιστημονική ομάδα στο χώρο του σχολείου ψυχολόγοι κοινωνιολόγοι για την αντιμετώπιση κρίσεων και στήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

9.Λειτουργία σχολών γονέων σε κάθε σχολική μονάδα.

10.Συνεργασία κοινωνικοποιητικών φορέων.

11.Μέτρα κατά της Σχολικής διαρροής